Accountant in Roosendaal

Accountancy van deze tijd

In bepaalde gevallen zul je als ondernemer gebruik moeken maken van diensten op het gebied van accountancy. Hierbij denken we onder andere aan het beoordelen of samenstellen van de jaarrekening het opstellen van een accountantsverklaring of andere specifieke zaken. Uiteraard kun je op dat gebied ook bij ons terecht.

Accountancy op aanvraag

Maar ook bij zaken die gerelateerd zijn aan een (nieuw) ondernemingsplan of financieringen willen we graag het gesprek met je aangaan hoe we samen met jou tot een opzet komen die voldoet aan jouw verwachtingen en tevens zo efficiënt mogelijk kan worden gemaakt. Tenslotte zit je als ondernemer niet te wachten op een duur rapport dat uitsluitend voor het archief is bedoeld. Met een goede sparringspartner kan een dergelijke klus worden afgerond in goede samenwerking en met de benodigde input van jouw kant. Jij kent tenslotte je eigen onderneming van binnen en van buiten.

Bedrijfsopvolging is zo makkelijk nog niet

In de praktijk merken wij dat ondernemers ook vaak moeite hebben om een plan te maken waar het de bedrijfsopvolging betreft. Dat is iets wat vaak naar de toekomst verschoven wordt. Toch zou iedere ondernemer zich ook moeten voorbereiden op het moment dat hij de onderneming overdraagt aan een opvolger. Ken jij bijvoorbeeld de regelingen die het fiscaal aantrekkelijk maken om een bedrijf over te dragen aan kinderen? Het is geen onderwerp dat je dagelijks zal bezighouden, maar zet het in ieder geval op de agenda en praat er eens over met je accountant bij ons kantoor. Die zal je graag informeren en op de mogelijkheden wijzen die het zinvol maken om op dit gebied zo vroeg mogelijk beslissingen te nemen.

Accountantsverklaring nodig?

In bepaalde gevallen heb je ook in het MKB de verplichting om een accountantsverklaring te overleggen. Dit kan onder meer gebeuren bij een verklaring verzekerd belang. Ook voor een bank is dit vaak een vereiste bij bepaalde procedures. En natuurlijk vraagt de overheid ook steeds vaker om een accountantsverklaring indien je zaken doet op dit niveau. Accountantsverklaringen kunnen worden afgegeven via ons accountantskantoor in Roosendaal. Dus ook daarvoor hoef je nergens anders naar toe.


 

Nu meer weten!